Giỏ hàng của bạn

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Biểu tượng CÁNH QUẠT NĂM CÁNH thể hiện sự lan tỏa, vận động, đổi mới không ngừng để hướng đến một môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

1. Chuyên nghiệp:

- Tuân thủ kỷ luật, các quy trình và chuẩn mực làm việc.

- Làm việc có kế hoạch.

- Luôn hoàn thành công việc được giao.

- Có thái độ tích cực, tác phong nhanh nhẹn.

- Giao tiếp, ứng xử lịch sự, văn minh; không quan liêu, nhũng nhiễu.

- Đảm bảo an toàn, gọn gàng, sạch sẽ nơi làm việc.

- Coi trọng danh dự cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và các giá trị cốt lõi của Công ty.

- Chủ động, hợp tác trong công việc.

2. Tôn trọng:

- Giao tiếp với mọi người một cách nhiệt tình, gần gũi, thân thiện.

- Lắng nghe và đón nhận những ý kiến chia sẻ, góp ý một cách tích cực, cầu thị.

- Không xúc phạm và làm tổn thương người khác.

- Không nói xấu, kết bè phái, cô lập người khác.

- Cạnh tranh lành mạnh trên tinh thần cầu tiến.

3. Trách nhiệm:

- Làm việc một cách chủ động, linh hoạt và tự giác với tinh thần hết việc chứ không hết giờ.

- Không lãng phí, có ý thức tiết kiệm và bảo vệ tài sản, nguồn lực của Công ty.

- Không đổ thừa, đùn đẩy hậu quả cho người khác.

- Biết quan tâm, lo lắng cho những khó khăn và rủi ro trong công việc.

- Luôn có ý thức nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Luôn làm cho các đối tác hài lòng.

4. Chính trực:

- Làm đúng, hợp lý trên tinh thần tự giác.

- Nói đi đôi với làm.

- Giữ lời hứa.

- Dũng cảm nói không với những điều sai trái.

- Đối xử công bằng với tất cả mọi người.

5. Cầu Tiến:

- Đam mê công việc, luôn sẵn sàng hành động.

- Luôn nỗ lực vượt qua các giới hạn.

- Không ngừng học hỏi để nâng tầm bản thân.

- Sẵn sàng đón nhận mọi thử thách.

6. Hợp tác:

- Luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc.

- Tích cực lắng nghe các phản hồi, các ý kiến phản biện để tìm cách cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc.

- Cùng nhau làm việc, cùng nhau xây dựng, cùng nhau suy nghĩ trên tinh thần tự nguyện.

- Làm việc vì mục tiêu chung của Công ty.

Đến năm 2025, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Anh Tin trở thành nhà phân phối máy và thiết bị nông nghiệp hàng đầu Việt Nam với đội ngũ nhân sự giàu năng lực, phong cách chuyên nghiệp.
Biểu tượng CÁNH QUẠT NĂM CÁNH thể hiện sự lan tỏa, vận động, đổi mới không ngừng để hướng đến một môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp là biểu trưng cho giá trị cốt lõi của Anh Tin.
Xây dựng và đào tạo đội ngũ này ngày càng vững về kiến thức, giỏi về kỹ năng và chuyên nghiệp về xử lý công việc là định hướng hàng đầu trong chiến lược phát triển hiện tại và tương lai.